ติดต่อเรา

สำนักเขตการศึกษาปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต9
สำนักงาน : วัดวรรณวารี บ้านหนองตาโผ่น ถนนเทศบาล ๒๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
☎️ โทร. 045 -266- 654

Close