มหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

ที่ประชุมเบญจภาคี มีมติให้จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สถานที่แข่งขันให้สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 เป็นเจ้าภาพ ทักษะวิชาการเบญจภาคี สู่ประตูอินโดจีน ถิ่นหลวงพ่อพระใส (benjapakee.net)

Close