ข่าวสารและกิจกรรมภาพกิจกรรม

ความร่วมมือทางวิชาการกับเขตการศึกษาปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตที่ ๙ ในการอบรมครูแกนนำด้านไอที

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อยอดงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับเขตการศึกษาปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตที่ ๙ ในการอบรมครูแกนนำด้านไอที ของเขตฯ จำนวน ๑๕ รูป/คน โดยโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาครูต้นแบบโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ : เขตการศึกษาปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต ๙ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นอกเหนือจากงานวิจัยที่ดำเนินการ เป้าหมายหลักคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสนทายาทตามความต้องการของสังคม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตวิถีใหม่ #เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

Show More

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close